Case: www.worldofavon.com

Średni czas spędzony z marką AVON na stronie www to 10 minut na jednego użytkownika co daje ok. 130 000 godzin spędzonych z marką AVON online!

2/3 wszystkich unikalnych użytkowników to użytkownicy powracający.

DRUKUJ